Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
М-Прес
Адрес
Град: Севлиево  5400
Улица/квартал: ул. Табашка 17 карта
Телефони: +359 675 330 90
Email: markov@m-press.bg
Url: http://www.m-press.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7524  (Стари кодове: 978-954-91844, 978-954-8455)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Улица/квартал:
Url: https://www.m-press.info
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Христов Марков управител Отговорно лице