Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Христо Божков - Ауменна
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ж.к. Връбница 2 карта
Телефони: +359 098 872 442
Email: aumenna@abv.bg
Тематики
Поезия, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90833
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Тошков Божков Отговорно лице