Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народно читалище "Даскал Петър Иванов"
Адрес
Град: Стара Загора  6003
Улица/квартал: ул. Христо Ботев 4 карта
Телефони: +359 888 790 135
Email: lit_glas@abv.bg
Url: http://www.literaturenglas.com
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2927  (Стари кодове: 978-954-91190, 978-954-92074)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Цонев Атанасов Отговорно лице