Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фама
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 карта
Факс: +359 2 418 41 34
Email: famapublishers@abv.bg
Url: http://www.famapublishers.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Философия, Домакинство и готварство, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-597
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Игор Шемтов Отговорно лице
Мария Коева Отговорно лице