Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Г. С. Раковски 108 карта
Телефони: +359 2 986 67 38; +359 2 987 72 90
Email: office@stumejournals.com
Url: https://stumejournals.com/
Тематики
Тежка промишленост, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-7383
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Райчо Георгиев заместник-председател Отговорно лице