Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален тестов център
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Хиподрума бл. 143 вх. А карта
Телефони: (02)859-24-98, 0888 373-445
Email: bishkovg@mail.bg
Тематики
Психология, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90100
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Георги Бижков председател на УС Отговорно лице