Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация "Прозрачност без граници"
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: карта
Url: http://www.transparency.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-2999  (Стари кодове: 978-954-91449, 978-954-91757)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калин Костадинов Славов изпълнителен директор Отговорно лице