Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сребърно звънче
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Елисавета Багряна 2 вх. А карта
Телефони: +359 2 873 02 77, +359 2 971 75 89
Email: info@srebarnozvanche.bg
Url: http://www.srebarnozvanche.bg
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8416  (Стари кодове: 978-954-91917, 978-954-91240)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитрина Петрова Спасова управител Отговорно лице Телефони: +359 885 219 325