Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
5 за 4
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Георги Бенковски 19 карта
Телефони: +359 887 868 653
Email: cartoon.bulgaria@gmail.com
Url: http://www.mainatown.bg
Тематики
Комикси
Статус
Активен
Кодове 978-619-91342
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.mainatown.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Вълков Попов управител Отговорно лице