Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МЕДИАТЕХ
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Крали Марко 11 вх. Г ап. 8 карта
Телефони: +359 878 210 200
Email: mediateh@abv.bg
Тематики
Поезия, История, Малки литературни форми, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-207  (Стари кодове: 978-954-91714, 978-954-8467, 978-619-7071, 978-954-92342, 978-954-92424)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Кръстев Върбанов управител Отговорно лице