Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хирон-91
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Братя Бъкстон 40 карта
Телефони: +359 2 930 55 20
Email: office@razvitie.bg
Тематики
Икономика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91395
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Александров Отговорно лице
Десислава Попова Лице за контакт Телефони: +359 893 435 955