Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "МаК"
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: карта
П.К.: 15
Url: http://www.mak-bg.eu
Тематики
Философия, Икономика, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-954-8585  (Стари кодове: 978-954-91541)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калин Цветанов Манолов Отговорно лице