Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ловът
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 карта
Телефони: +359 2 981 06 89
Email: lovat@mail.bg
Тематики
Пътуване и туризъм, Екология, Лов и риболов
Статус
Активен
Кодове 978-954-91931
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Николов Ланджев управител Отговорно лице