Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РЕДАКТОР.БГ
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: кв. Лозенец, ул. Крум Попов 50-54 вх. Б ап. 9 карта
Телефони: +359 878 545 750
Email: koynarev@redaktor.bg
Url: http://www.redaktor.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91230
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.redaktor.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Койнарев управител Отговорно лице