Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТЕРРА АПИКА
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: жк Христо Смирненски бл.33А карта
Телефони: +359 886 576 544
Email: sb_marinova@abv.bg
Url: http://www.taro-magic.eu
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90283
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силвия Бончева Маринова управител Отговорно лице