Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АССА-М
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад, ул. Апостол Карамитев. 2А ет. 1 карта
Телефони: +359 888 126 813
Email: mihailmirchev@yahoo.com
assa-m@assa-m.com
Url: http://www.assa-m.com
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8992
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаил Стоянов Мирчев управител Отговорно лице