Национален регистър на издаваните книги в България

Издатели

Общ брой резултати: 7020
Име
Фондация Живот, код 978-954-91979 Преглед
Фондация Живот на радост - България, код 978-954-91058 Преглед
Фондация за биологично земеделие Биоселена, код 978-954-9391 Преглед
Фондация за българска литература (Обединени издатели (Фондация за българска литература)), код 978-954-677 Преглед
Фондация за гражданско образование "МОСТ България", код 978-954-92669 Преглед
Фондация за европейско образование и професионална квалификация, код 978-954-92841 Преглед
Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството"РЕ", код 978-619-91458 Преглед
Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди "Равностойно партньорство" (ФРП), код 978-619-7488 Преглед
Фондация за история на българската емиграция в Северна Америка "Илия Тодоров Гаджев", код 978-954-91630 Преглед
Фондация За нов български университет, код 978-954-91164 Преглед