Национален регистър на издаваните книги в България

Издатели

Общ брой резултати: 7464
Име
Център за социални практики, код 978-954-9853 Преглед
Център за социални услуги "МАБА", код 978-954-91969 Преглед
Център за спирални движения "Лориан", код 978-954-92477 Преглед
Център за сравнителни изследвания, код 978-954-92797 Преглед
Център за съзидателно правосъдие, код 978-619-90012 Преглед
Център за ускорено внедряване "Прогрес", код 978-954-91202 Преглед
Център за устойчиво развитие, код 978-619-7000 Преглед
Център за устойчиво развитие "Компас", код 978-954-91988 Преглед
Център за устойчиво развитие на планината, код 978-954-90466 Преглед
Център на Академичната общност в гражданското общество, код 978-954-92383 Преглед