Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Предизвикателства пред корпоративното управление в България: принципи и добри практики, проблеми и решения, ресурси
Автори
Пламен Димитров Чипев
Илюстрации на корица
Описание

В монографията се дискутират множество въпроси на актуал­ното корпо­ратив­но управление в България. Пред­ло­же­ни са основните теоре­тич­ни парадигми и мно­­жес­тво резултати от международни емпирични изслед­ва­ния. Специално мя­­сто е отделено на българския модел на кор­по­ративно управле­ние; посочени са последиците за не­го­вото формиране от масова­та приватизация и са об­съ­­де­ни посоките му за развитие в рамките на ЕС. Отделе­но е място за антикоруп­ци­о­н­­­ните механизми заложе­ни в него. Изследвани са принципите и ин­сти­ту­ци­и­те за добро корпоративно упра­вление. Представени са две конкретни из­след­ва­ния – върху корпора­тив­ните бордове и Националния кодекс за корпоративно уп­­ра­вление, показ­ващи състоянието, развитието и прилагане­то на съот­вет­­ни­те,  структури, механиз­ми и при­н­ципи. Приложен е списък с адре­си на онлайн ре­с­у­р­­си пре­д­­­лага­щи документи и информация в сферата на корпора­тивното упра­­в­ление. 

Издател
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
Икономика, Бизнес
Жанр
Научна
Категория
Българска
PublicationISBNs
Поредност на изданието
1
Страници
156
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
30.04.2012
Дата на издаване
01.05.2012