Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Практическо ръководство по проектен мениджмънт
Автори
Ивелина Петкова, Красимира Георгиева
Илюстрации на корица
Описание

Бизнес проектът е план за начало, функциониране и развитие на бизнеса в краткосрочен и средносрочен план. Известно, че добре разработеният и обоснован план е предпоставка за бъдещи успехи. Няма задължителен шаблон за изготвяне на бизнес проект. По различен начин се структурира бизнес проект насочен към създаване на ново предприятие и бизнес проект, насочен към анализ и оценка на дейността на съществуващо предприятие. Характерът на проектираната стопанската дейност налага специфични изисквания към съдържанието и структурата на бизнес проекта. Независимо от различията, практиката е наложила рамкова схема, която е водещ ориентир при разработване на бизнес проекти. Рамковата схема на бизнес проекта включва: Увод, Резюме на бизнес проекта, Маркетингова част, Организационна част, Финансови разчети, Изводи и заключение, Приложения.
Изброените елементи на схемата трябва да бъдат застъпени в бизнес проекта, но в различна степен в зависимост от насоката на проекта и характера на планираната дейност. Например, ако се изготвя проект за ново предприятие трябва да се обърне голямо внимание на маркетинговата част – анализ на бизнес средата и маркетинговия план, за да се обоснове възможността и ползата от създаването на такова предприятие. Когато се изготвя проект за анализ и оценка на дейността на съществуващо предприятие, вниманието трябва да се насочи основно към организационната част и най-вече към финансовите разчети. Показателите, характеризиращи тези елементи на схемата могат да осигурят точна оценка на състоянието на обекта на анализ.
Практическото ръководство по проектен мениджмънт прави опит да подпомага и да ориентира мениджърите при разработването на техните бизнес проекти и предоставя препоръки и съвети относно представянето и защитата на бизнес проектите. В него практикуващите, особено заетите с агробизнес, ще намерят коректни и близки до живота примери, кореспондиращи с програмите за подпомагане на фермерите.
Изданието е полезно за студенти, обучаващи се при разработване на примерни бизнеспланове и проекти. Би било в помощ и на ученици за изпит по Практика на професията.
Участието на авторите е, както следва:
д-р Ивелина Петкова – Раздел I; Раздел II: т. 3.2. стр. 23 (каре); т. 4.2., стр. 33-35; т. 8.1. стр. 53 (каре) и стр. 54 Други приходи; т. 8.3. стр. 55 Разходи, стр. 57 (каре и приложения); т. 8.5. стр. 58-60 (карета, тесен шрифт); Раздел III. Приложения 1, 2 и 3.
Красимира Георгиева – Анотация; Раздел II.
Изданието е под общата редакция на авторите.
Авторите с благодарност ще приемат всички критични бележки и предложения.

Издател
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
джобен
Език
Български
Тематики
Икономика, ВУЗ
Жанр
Учебно-методична литература
Категория
Учебник
PublicationISBNs
Поредност на изданието
2
Илюстрирано
Не
Планирана дата на издаване
12.01.2015
Дата на издаване
12.01.2015
Цена
11,00