Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Практическо счетоводство 2019
Подзаглавие Теория и практика, учебник и справочник, всичко в едно
Автори
Kreston BulMar
Илюстрации на корица
Описание

Kreston BulMar развива този учебник от 2010 г. за нуждите на обучението в счетоводната академия, откъдето започва или минава кариерата на всеки служител в компанията. След близо 8 години на постоянно усъвършенстване, Kreston BulMar издава официално това вътрешно пособие, като го прави достъпно за цялата професионална общност.

Целта на учебника е да представи по един много систематичен и прагматичен начин счетоводната теория, основните счетоводни стандарти и данъчни закони в тяхната практическа приложимост при реалното осчетоводяване на стопанската дейност на едно предприятие.

Изключително достъпното е представена сравнително сложната нормативна уредба, чрез много разяснения и практически примери, за да се ускори максимално процеса на правилното разбиране и коректното прилагане.

Уникално е подходът при представянето на стопанските операции. Към всяка стопанска операция най-напред са приложени всички съпровождащи я първични счетоводни документи в техния реален вид, след това е разгледана същността на операцията от икономическа, счетоводна, данъчна и финансова гледна точка. Следва описанието на логиката в подхода и стъпките за осчетоводяване на стопанската операция и самите счетоводни записвания с детайлите, както биха били въведени в стандартен счетоводен софтуер. Накрая представянето на всяка стопанска операция приключва с оборотна ведомост, все едно това е първата и единствена операция в предприятието и с ефекта от нея във финансовите отчети – баланс, отчет за приходи и разходи,  паричен поток и отчет за собствения капитал. Представянето на стопанските операции по този начин е без аналог до този момент в световната и националната счетоводна литература или преподаване.

Материалите в учебника са подредени тематично като в справочник, за да са удобни на практикуващите счетоводители бързо да откриват нужните им решения в ежедневната работа. Това удобство се доказа по безспорен начин в работата на счетоводителите от Kreston BulMar и на многото курсисти от академията в тяхната последваща професионална работа.

Учебникът-справочник е подходящ както за хора, които са изучавали счетоводство по време на своето средно или висше образование и биха искали да навлязат в неговото практическо приложение, така и за практикуващи счетоводители, които биха искали да разполагат с добре структуриран справочник с практически и разбираемо представени решения.

Разгледаните в настоящето издание закони и счетоводни стандартни, както и позоваванията на тях в различните примери са актуални с техните версии към 01.01.2019 г. В началото на всяка календарна година ще се подготвя ново издание, което ще е допълнено с нови и подобрени материали, и ще е актуализирано с версиите на актовете към поредния 01 януари.

Издател
Подвързия
твърда
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
Счетоводство
Жанр
Учебно-методична литература
Категория
Учебник
PublicationISBNs
Поредност на изданието
3
Илюстрирано
Не
Дата на издаване
20.12.2019
Цена
300,00