Национален регистър на издаваните книги в България

Издание
Заглавие
Ипотеката
Автори
Методи Марков
Илюстрации на корица
Описание

Книгата изследва правната същност на ипотеката, запълвайки празнина в юридическата литература по тази тема. Въпреки немалкото публикации в периодичния печат през последните години, липсва цялостно изследване, което да проследява съвременното състояние на законодателството и съдебната практика по въпросите на ипотеката.
Бурното развитие на уредбата на различните обезпечения (особените залози и финансовите обезпечения) в никакъв случай не означава, че ипотеката, като класическо обезпечение, отстъпва територии, или че проблематиката във връзка с нея е изчерпана. Статистиката показва, че ипотеката е предпочитано обезпечение, особено при големите кредити - както граждански, за покупка на жилище, така и търговски.
В изданието се изяснява понятието за ипотека и се дискутират множество разминаващи се становища за нейната правна същност. Разгледан е принципът за специалност на ипотеката, който има две страни – изискването тя да се учреди върху конкретно определен имот и за определена сума. Ипотеката се учредява, за да обезпечи удовлетворяването на определено вземане, по отношение на което има акцесорен характер. Тя е право върху недвижим имот, който може да бъде поземлен имот или застроен обект със самостоятелно съществуване. Представени са и особеностите на морската ипотека върху кораб.
Разгледани са и видовете ипотеки с оглед начина на учредяването им – договорна, законна и ипотека, дадена като обезпечение пред съд. Принципът за публичност на ипотеката е гарантиран чрез изискването за вписване в имотния регистър и на тази процесуална проблематика също е отделено внимание. Наред с вписването се изследват още отбелязванията към него, както и подновяването на вписването.
Съдържанието на ипотечното право е анализирано, като са разгледани редът за упражняване на правомощията и последиците от това упражняване. И накрая, авторът изяснява още два важни въпроса – за погасяването и за заличаването на ипотеката.
Книгата е съобразена с действащото законодателство към 1.03.2008 г.
Издател
Подвързия
мека
Националност на автора
България
Формат
друг
Език
Български
Тематики
Право
Жанр
Научна
Категория
Българска
PublicationISBNs
Поредност на изданието
1
Страници
424
Илюстрирано
Не
Цена
19,80