Национален регистър на издаваните книги в България

Книжарници

Общ брой резултати: 318
Име Адрес Издател Търговец
АИ "Проф. Марин Дринов"
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 6 карта
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Академична книга
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 15 ноември 1 карта
БАН
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 15-ти ноември 1 карта
Телефони: +359 2 987 97 86
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Библиотечен център ВТУ "Т. Каблешков"
Град: София  1574
Улица/квартал: ул. Гео Милев 158 карта
ВТУ "Тодор Каблешков"
БИЦ на ХТМУ
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 8 карта
Химикотехнологичен и металургичен университет
Божич
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Иларион Макариополски 10 вх. А карта
Божич
Вдъхновение 2015 - електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.vdahnovenie2015.com
Вдъхновение 2015
Върховен административен съд
Град: София
Улица/квартал: бул. „Александър Стамболийски“ № 18 карта
Сиби
електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.bguchebnik.com
БГ Учебник
електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.store.ergobooks.eu
Издателство "Ерго"